aszf
aszf

Általános Szerződési Feltételek

és

a www.virusstopshop.com Weboldal használatához

 

Tájékoztatjuk, hogy az www.virusstopshop.com domainen működő weboldal (továbbiakban: Weboldal) használatával Ön mint Vásárló elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF) foglalt rendelkezéseket. Kérjük, hogy kizárólag akkor használja tovább a Weboldalt, ha a jelen felhasználási feltételeket megismerte, és azokat maradéktalanul elfogadja!

A Weboldal üzemeltetője (a továbbiakban: Üzemeltető) a jelen ÁSZF rendelkezéseit, a forgalmazott termékek körét, vételárát, határidőket, stb. szabadon megváltoztathatja. Az Üzemeltetőnek az adott termék adott áron történő eladására vonatkozó kötelezettsége a termék árának a weboldalon közzétett megváltoztatásáig áll fenn. A változás a weboldalon történt megjelenítés időpontjától hatályos. Bármely Vásárlónak, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással. A változtatások a már korábban létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

Tartalom, fejezetek:

1.         Általános rendelkezések

2.         A vásárlás menete, a szerződés létrejötte

3.         A felelősség korlátozása

4.         Szerzői jog

5.         Panaszügyintézés

6.         Egyebek

7.         Felhasználási feltételek elfogadása

 

1. Általános rendelkezések

1.1. A jelen felhasználási és általános szerződési feltételek a nagykereskedelmi forgalom keretében történő vásárlásra vonatkoznak. Az oldalon Vásárló nagykereskedők nem minősülnek fogyasztónak, ezért rájuk a fogyasztókra irányadó szabályok nem alkalmazandóak.

1.2.  Az Üzemeltető cégadatai és elérhetőségei az alábbiak:

Név: WOOWW Média Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely, levelezési cím, ügyfélszolgálat, személyes átvétel és ügyintézés: 2615 Csővár, Madách utca 1.

E-mail: info@virusstopshop.com

Telefon: +36 30 413 0001

Nyilvántartást vezető hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Nyilvántartási szám: 13-09-195028

Adószám: 26503929-2-13

Szerződés nyelve: magyar, a szerződést az üzemeltető iktatja

 

1.3. Az Üzemeltető tárhelyszolgáltatójának adatai és elérhetőségei az alábbiak:

Cégnév: BlazeArts Kft.

Elérhetőség: https://www.forpsi.hu; (+36) 1 610 5506; admin@forbsi.hu

Székhely: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8.

    1. A Weboldal megtekintésével, illetve a vásárlással (az itt felsorolt magatartások bármelyikével) a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Üzemeltető és a Weboldal használója között. Ön mint a Weboldal használója (a továbbiakban: Vásárló) köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit. Amennyiben Ön az ÁSZF bármely rendelkezését nem fogadja el, úgy az oldalt nem használhatja, a Weboldalon vásárlást nem eszközölhet.

1.5. A Weboldal használata, valamint a Weboldal által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes alapon történik, és az adatokat az Üzemeltető csak a szolgáltatás megfelelő nyújtásához szükséges mértékben, a weboldalon található Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottaknak megfelelően használja fel.

1.6. A Felek megállapodnak, hogy a vásárló nem jogosult elállni a leadott megrendeléstől, az adott megrendelés vonatkozásában létrejött egyedi szerződést nem jogosult felmondani.

 

2. A vásárlás menete, a szerződés létrejötte

2.1. Az oldal megtekintésével létrejött szerződéses jogviszony mellett a Weboldalon történő vásárlás esetén adásvételi szerződés jön létre a Vásárló mint vevő és az Üzemeltető  mint Eladó között, amely jogviszonyra a megrendelés és visszaigazolás, valamint a jelen ÁSZF rendelkezései egyaránt irányadók.

2.2. A Vásárló a termékek megrendeléséhez először a kosárba helyezi azokat. A megrendelés a weboldalon adható le, árajánlat-kérés formájában, a megrendelő adatainak, megrendelni kívánt termékeknek és a megrendelendő darabszámnak a megjelölésével.

2.3. A rendelés leadását követően küldött „visszaigazoló email” vagy automatikusan küldött jelzés, ami a Vásárló megkeresését igazolja vissza, nem tekinthető a jelen pont szerinti elfogadásnak.

2.4. A Weboldal 1 munkanapon belül e-mailben elfogadja a vásárló megrendelését, ennek hiányában a Vásárló mentesül vételi ajánlati kötöttsége alól. Az Eladó ebben az e-mailben tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a megrendelt mennyiségű termék raktárkészleten van-e, illetve milyen mennyiséget tud szállítani és milyen várható határidővel, valamint a szállítási költségekről, a pontos vételárról és a fizetési határidőről.

2.5. Amennyiben a Vásárló elfogadja a visszaigazolásban megjelölt adatokkal a megrendelést, úgy köteles azt 48 órán belül megtenni e-mailen, ellenkező esetben az Eladó ajánlati kötöttsége megszűnik és nem köteles teljesíteni a leadott megrendelést. Amennyiben az ajánlat megjelölt előleget, azt a visszaigazolás elfogadásával egyidejűleg (a határidőn belül) a Vásárló köteles megfizetni az Eladó részére, a Felek közötti szerződés csak ezzel jön létre. Az előleg a vételárba beszámít. A teljesítés meghiúsulása esetén az előleg visszajár. Amennyiben az előleg a határidőt követően kerül megfizetésre, úgy az Eladó 2 munkanapon belül jelzi, ha már nem tudja vállalni a megrendelést a megadott feltételekkel, ebben az esetben további 2 munkanapon belül visszautalja az előleget.

2.6. Az adásvételi szerződés feltételeit a megrendelés elküldésével a Vásárló elfogadja. A szerződés a megrendelés teljes körű kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően a jelen ÁSZF és a visszaigazolt és mindkét fél által kölcsönösen elfogadott megrendelés feltételei szerint jön létre az Eladó és a Vásárló között.

2.7. A megrendeléseket az Üzemeltető automatikusan tárolja elektronikus formában, ezeket a vásárló később visszanézheti. A szerződés magyar nyelven jön létre, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre vonatkoznak a jelen ÁSZF rendelkezései.

2.8. A Felek megállapodnak, hogy az Eladó, valamint a Vásárló közötti, a Vásárló megrendelési adatai között szereplő email címen történő kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül.

2.9. Magyarországon kívül az Eladó nem szállít, a Weboldalon keresztül az ilyen szállítási címre vonatkozóan leadott megrendelések teljesítését az Eladó megtagadja.

2.10. A megrendelést az Eladó csak akkor tudja befogadni és teljesíteni, ha a Vásárló az adatait maradéktalanul és helyesen megadja. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért az Eladó felelősséget nem vállal. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott címzési, vagy más adatok, információk esetén felmerülő szállítási vagy egyéb többletköltség a vásárlót terheli.

2.11. Adatbeviteli hibák javításának technikai lehetőségei: az adatbeviteli hibák javítására e-mailben van lehetőség. A megrendelés elküldését követően észlelt adatbeviteli hiba esetén ezt haladéktalanul jelezni kell a fentiekben megjelölt email címen.

2.12. Felhívjuk a figyelmet, hogy minden egyes véglegesített megrendelést a Weboldal rendszere külön megrendelésként kezel, így előfordulhat, hogy az egymás után közvetlenül, azonos vásárlónak és címre leadott megrendelések is külön csomagban kerülnek kiszállításra, amely esetben a szállítási díj is minden megrendelésnél külön felszámításra kerül. Ha már leadta megrendelését, de a szállítmányt újabb termékekkel bővíteni szeretné, úgy haladéktalanul lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal, így – a megrendelés státuszától függően, azaz a csomag futárszolgálatnak történő átadását megelőzően – még módosítható a megrendelés.

2.13. A Weboldalon feltüntetett árak visszavonásig vagy megváltoztatásig érvényesek. A Weboldalon szereplő termékképek tájékoztató jellegűek és a valóságtól eltérhetnek.

2.14. Az Eladó a jelen ÁSZF-ben és a megrendelés visszaigazolásában szereplő feltételek szerint köteles a Vásárló által megrendelt termékeket a megrendelés során egyeztetett megjelölt szállítási címre eljuttatni.

2.15. Kiszállítás esetén a Vásárló köteles a terméket a megrendeléskor megadott címen átvenni, valamint a kiszállítással egyidejűleg, vagy azt megelőzően a termék vételárát és a feltüntetett járulékos költségeket (például szállítás, utánvét-kezelés díja) a jelen ÁSZF-ben és az egyedi megrendelésben szereplő feltételek szerint megfizetni. A Vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét, a termékek darabszámát ellenőrizni, és a szállítólevelet aláírni. Sérült csomagolás esetén a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni a hibát. A nem sértetlen csomagolású terméket a vásárló csak saját felelősségére veheti át. Mennyiségi, illetve sérültség miatti reklamáció akkor fogadható el aggálytalanul, ha a csomag felbontásáról videofelvétel készül, amelyen jó minőségben, egyértelműen látszik, hogy a csomag a felvétel indulásakor bontatlan volt (a csomag minden oldala felvételre kerül), és a felvétel vágatlanul rögzíti a csomag teljes tartalmát. A kiszállítás munkanaponként 8-17 óra között történik. A vásárló köteles olyan szállítási címet és telefonszámot megadni, ahol a fenti időintervallumban elérhető.

2.16. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy egyes megrendeléseket ne fogadjon el, ebben az esetben nem jön létre szerződés a Felek között.

2.17. A termékek feletti tulajdonjog a termék átvételekor száll át a Vásárlóra, amennyiben a Vásárló termék vételárát hiánytalanul megfizette.

2.18. A Felek rögzítik, hogy az előleggel egyező összegben az Eladó megrendeli saját beszállítójától a Vásárló által megrendelt termékeket és maga is előleget fizet. Ennek megfelelően a Vásárló nem jogosult elállni a szerződéstől, illetve felmondani azt, kivéve az Eladó súlyos szerződésszegésére alapított eseteket. A Felek megállapodnak ezért, hogy amennyiben a szerződés a Vásárló érdekkörébe eső okból vagy magatartása következtében az előleg megfizetését követően meghiúsul, úgy a Vásárló köteles megtéríteni az Eladó felmerült kárát és az előleg összegét az Eladó jogosult a Vásárló felé felmerülő kártérítési követelésébe beszámítani, tehát az előleg ilyen esetben nem jár vissza.

2.19. A Felek megállapodnak, hogy a Vásárló az Eladó késedelmes teljesítése esetén abban az esetben jogosult csak elállni a szerződéstől, ha a késedelembe esést követően legalább 10 munkanapos határidő tűzésével felszólítja az Eladót a teljesítésre.

3. A felelősség korlátozása

3.1. A Weboldalon előfordulhatnak elírások, így téves ármegjelölések, a közzétett adatokért az Üzemeltető nem vállal felelősséget, fenntartja a jogot, hogy ilyen esetben ne fogadja el a megrendelést és ne kössön szerződést, illetőleg a szerződés megkötése esetén attól elálljon.

3.2. Az egyes termékek színeit a Vásárló számítógépe a valóságtól eltérően jelenítheti meg, így a színek teljes egyezőségéért az Üzemeltető felelősséget nem vállal. 

3.3. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra.

3.4. A Weboldal semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

• Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltozása.

• Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Weboldal akadálytalan működését és a vásárlást.

• Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

• Bármely nem ajánlott vagy tértivevényes formában küldött levél – függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett –, de főleg bármilyen adat elvesztése.

• Bármely szoftver nem megfelelő működése.

• Bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei.

3.5. A Weboldal nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ami a Weboldal áruházhoz való csatlakozás, a Weboldal megtekintése miatt következett be.

3.6. Vásárló teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak megadásából, illetve Weboldalon történő közzétételéből eredő károkért. Az Üzemeltető ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

3.7. Vis maior: Egyik Fél sem felel az olyan szerződésszegésért, illetve a teljesítés lehetetlenüléséért, amelyet olyan előre nem látható körülmények okoznak, illetve olyan okra vezethetőek vissza, amelyek elkerülése vagy elhárítása nem elvárható egyik Féltől sem, ide értve pl. a természeti katasztrófákat, katonai beavatkozásokat és járványokat, illetve a szabályozások változását. A Felek rögzítik, hogy ilyen vis maior körülménynek tekintik azokat a hatósági intézkedéseket és egyéb körülményeket is, amelyek a szerződéskötés időpontjában még nem állnak fenn, azonban a szerződéskötéskor fennálló COVID-19 járvánnyal összefüggésben merülnek fel (pl. a hatóság teljesítést korlátozó intézkedései). A Felek megállapodnak, hogy amennyiben vis maior helyzet akadályozza a teljesítést, úgy erről haladéktalanul tájékoztatják egymást. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a megrendelt termékek bármely állam vagy annak kormánya vagy egyéb hatósága által lefoglalásra, zárolásra vagy egyébként visszatartásra kerülnek a vis maior helyzettel összefüggésben, úgy a Vásárló által már megfizetett összegek részére az Eladó által azt követő 5 munkanapon belül kerülnek visszafizetésre, hogy a lefoglalást, zárolást, egyéb visszatartást foganatosító szerv megtérítette azok díját, a felmerült kárt, illetve az Eladó által kifizetett beszerzési árat az Eladó részére.

  1. Szerzői jog

4.1. A Weboldalon található valamennyi tartalom (szöveg, cikk, termékismertető, tájékoztató, jelen ÁSZF stb., ábra, védjegy, kép, más információ illetve adat) szerzői jogai – eltérő rendelkezés hiányában – térbeli és időbeli korlátozás nélkül a Weboldal üzemeltetőjét illetik meg, ezeket a jogokat az Üzemeltető fenntartja. Különösen tilos a Weboldalból letöltött tartalmat a Weboldalon történő vásárlástól eltérő célra felhasználni, ezeket átdolgozni, másolni, stb. A Weboldal szerzői és egyéb jogainak megsértése vagy e szerződés megszegése esetén azonnal jogi eljárást kezdeményez a jogsértővel szemben. A Weboldal használatával a Vásárló elfogadja, hogy az oldal tartalmának másolása vagy az itt meghatározott céltól eltérő felhasználása akkor is jogsértésnek minősül (jelen ÁSZF megszegésének), ha az esetleg nem állna szerzői jogi oltalom alatt.

4.2. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy bíróságok vagy hatóságok előtt eljárást kezdeményezzen minden olyan személy ellen, aki a Weboldal használatával (ideértve a vásárlást is) jogsértést követ el, illetve arra kísérletet tesz. Az Üzemeltető nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely Vásárló vagy vásárló rovására elkövetett jogsértés miatt.

4.3. A Weboldal vagy annak bármely része más domainen például keretes alkalmazásként – mintegy saját oldalainak részeként – történő megjelenítése kizárólag előzetes írásos engedély esetén lehetséges.

4.4. Az a weboldal, amelyen a Weboldalra mutató link elhelyezésre kerül, nem keltheti azt a benyomást, hogy a Weboldal üzemeltetője javasolja, támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását. A linkelő weboldal nem tartalmazhat valótlan információt a Weboldal valamint a linkelő weboldal között fennálló jogviszonyról és a Weboldalról. A Weboldal minden rá mutató hivatkozás alkalmazása ellen fellép, amely árt a Weboldal hírnevének és érdekeinek.

  1. Panaszügyintézés

5.1. A panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra használható cím, telefonszám, elektronikus levelezési cím a fentiekben került megjelölésre.

5.2. A Vásárló panaszát szóban (személyesen vagy telefonon) vagy írásban jelentheti be a Weboldal elérhetőségein. Nem minősül panasznak, ha a Vásárló a Weboldal működésével, tevékenységével kapcsolatosan tájékoztatást, állásfoglalást kér.

5.3. A Weboldal a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, illetve ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Weboldal a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát a Vásárlónak átadja, egyebekben pedig a következő pont szerint jár el.

5.4. Az írásbeli (ideértve az elektronikus úton) valamint telefonon tett panaszt a Weboldal – törvény eltérő rendelkezése hiányában – harminc napon belül írásban megválaszolja. Az ilyen módon előterjesztett panaszt a Weboldal egyedi azonosítószámmal látja el. A válaszhoz a Weboldal csatolja a panaszról felvett jegyzőkönyvet is. A rögzített panasznak tartalmaznia kell a panaszos nevét, címét, és a panasz leírását. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles, továbbá felhívja a Vásárló figyelmét a jogorvoslati lehetőségekre. A válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A Weboldal által felvett jegyzőkönyv tartalmazza a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben előírt adatokat.

 

  1. Egyebek

6.1. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezését bíróság érvénytelennek találja, az érvénytelenség nem érinti az egyéb rendelkezések érvényességét, azok továbbra is érvényesek maradnak.  

6.2. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platform, amely jogviták rendezésére használható, elérhető az alábbi linken: http://ec.europa.eu/odr , a platform használatának feltételeivel együtt.

 

  1. Felhasználási feltételek elfogadása

A Weboldal használatával Ön kijelenti, hogy a felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette, és az oldal használatának feltételeként elfogadja.